Privacybeleid
 
Bedankt voor het gebruik van onze websites en diensten! Net als u geloven we dat persoonlijke integriteit belangrijk is, en we nemen uw privacy serieus. We gebruiken DPOrganizer om te garanderen dat we uw persoonsgegevens altijd verwerken in overeenkomst met wettelijke vereisten en voldoen aan uw legitieme verwachtingen.

Het privacybeleid is relevant voor elke natuurlijke persoon die zijn persoonsgegevens deelt met ProPlanet BV (‘ProPlanet‘, ‘wij‘ of ‘ons‘) bij het bezoeken van onze websites of het gebruikmaken van onze diensten, zoals SaniNet.
 
ProPlanet BV is gevestigd in Nederland en als zodanig houden wij ons aan de Nederlandse wet op persoonsgegevens (Wbp 01-09-2001), die een implementatie is van de Europese richtlijn voor gegevensbescherming 95/46/EG. Per 25 mei 2018 volgen wij de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 
Ons officiële adres is Rijnstraat 495F, 5215 EJ, ’s-Hertogenbosch, Nederland. Wij zien uw vragen met betrekking tot gegevensbescherming graag tegemoet via administratie@proplanet.nl
In dit privacybeleid leggen we uit welke typen persoonsgegevens we verwerken en voor welke doeleinden. Daarnaast leggen we de keuzes uit die u heeft met betrekking tot de verwerking en hoe u meer te weten kunt komen over onze verwerking en het uitoefenen van uw rechten.
 
BEREIK PRIVACYBELEID
 
Dit privacybeleid heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens waarvoor ProPlanet de juridisch Verantwoordelijke is, oftewel waarvoor ProPlanet de doeleinden en middelen voor de verwerking heeft bepaald.
Om twijfel te voorkomen: dit privacybeleid heeft geen betrekking op de verwerking van persoonsgegevens die ProPlanet mogelijk uitvoert als een gegevensverwerker als gevolg van uw gebruik van onze diensten.
 
VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS
 
Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op u als natuurlijke persoon. We krijgen mogelijk de volgende typen persoonsgegevens die op u betrekking hebben te verwerken:
  •  Contactgegevens, zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer
  •  Overige informatie die we van u ontvangen door middel van uw contactmomenten met ons
     
 VERWERKINGSDOELEINDEN
 
 We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  • Beheer van de zakelijke relatie met u en de ProPlanet-klant die u vertegenwoordigt
  • Voor de ontwikkeling en verbetering van onze diensten
  • Om u als huidige of potentiële klant van ProPlanet relevante informatie en aanbiedingen over onze diensten aan te bieden. Ter verduidelijking: elk marketingmateriaal dat wordt verspreid en dat uw persoonsgegevens gebruikt, wordt naar u verzonden als een bestaande of potentiële klant van ProPlanet, en niet naar u als privépersoon.
 
DELEN MET DERDEN EN OVERDRACHT NAAR DERDE LANDEN
 
We delen persoonsgegevens mogelijk met derden voor de hierboven uitgelegde doeleinden. Ter verduidelijking: we delen geen persoonlijke gegevens met derden op een manier waardoor dergelijke derden persoonlijke gegevens kunnen gebruiken voor rechtstreekse marketingdoeleinden met betrekking tot u als een privépersoon, alleen tot u in de hoedanigheid van een huidige of potentiële klant van ProPlanet.
Houd in gedachten, zoals hierboven is uitgelegd, dat dit privacybeleid geen betrekking heeft op gegevensverwerking waarvoor u verantwoording draagt als gevolg van het feit dat u onze diensten gebruikt. U, of de partij die u vertegenwoordigt, bent altijd verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens in naleving van de toepasselijke wetgeving.
 
UW RECHTEN
 
Het is onze plicht om alleen persoonsgegevens te verwerken die juist, relevant en noodzakelijk zijn, rekening houdend met onze wettelijke doeleinden, u heeft het recht om te controleren dat wij dit doen.
Om uw persoonsgegevens die wij verwerken bij te werken, kunt u contact opnemen via systeembeheer@proplanet.nl. Wilt u gratis een overzicht ontvangen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken? Stuurt u dan een ondertekende brief aan: ProPlanet BV, Rijnstraat 495F, 5215 EJ, ’s-Hertogenbosch, Nederland.
 
Voor het laatst bijgewerkt op: 01-05-2018